Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Informacje podstawowe.

 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego, działajacego pod adresem:  www.marker.pl

jest przedsiębiorstwo MARKER z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Góreckiej 57 A

NIP: 894-105-23-93,  REGON: 930825344.

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA.

Rachunek nr 15 1050 1575 1000 0090 9443 9727

Kontakt w godz. 9-16, od poniedziałku do piątku.

Tel./fax 71 354 20 64

tel. 71 78 078 26  / mobilny /

e-mail: marker@marker.pl

 

 1. Sklep zawiera podstawowe informaje na temat materiałów eksploatacyjnych do drukarek,

              produkcji InkTec Co. Ltd. które są bezpieczną altenatywą oryginalnych materiałow, zapewniającą tanie    

              drukowanie oraz istotne oszczędności.

 1. Prezentowane w sklepie informacje o produktach i cenach, są  zbiorem informacji niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 2. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za wiążącą po spełnieniu następujących warunków:

              a) nabywca złożył za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienie na prezentowane w nim produkty,

               b) sprzedawca potwierdził realizację złożonego zamówienia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty

                     elektronicznej.

         4. Zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłacznie na terenie Polski.

 

II. Zamówienia i realizacja dostaw.

 

 1. Zamówienia złożone przez nabywców z miasta Wrocławia można zrealizować po uzgodnieniu terminu w lokalu siedziby firmy przy ul. Góreckiej 57 A / , po otrzymaniu potwierdzenia realizacji / .   W wyjątkwych stytuacjach zamówienie może być zrealizoane w inny sposób ustalony ze sprzedawcą.

        2. W pozostałych przypadkach realizacja zamówień / wysyłka / w terminie 1-3  dni roboczych.

         3. Dostawa zamówionych produktów :

- realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej /priorytet / 2-3 dni robocze

- realizowana za pośrednictwem poczty kurierskiej DPD, w nastepnym dniu roboczym.

 III. Koszt dostawy.

 1. Przesyłki pocztowe z pobraniem należności = 20,- zł

 2. Przesyłki pocztowe, płatne przelewem /przedpłata / = 16,- zł

 3. Przesyłki z pobraniem należności, dostarczene przez firmę kurierską DPD = 28,- zł

 4. Przesyłki płatne przelewem /przedpłata /, dostawa DPD = 24- zł

 

IV. Ceny i dokomenty sprzedaży.

 1. Wszystkie ceny, produktów i kosztów wysyłki są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 3. Nabywca może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub mailowo do momentu wysyłki zamówionych produktów. Przed wysyłką nabywca będzie poinformowany pocztą elektroniczną o kosztach i zamówionych produktach.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanych produktów, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 5. W przypadku braku zamawianych produktów nabywca będzie niezwłocznie o tym poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 6. W przypadku płatności przelewem,/przedpłata / zamawiane produkty będą wysłane do nabywcy , gdy na rachunek bankowy MARKER . wpłyną odpowiednie środki.Przesłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres e-mailowy marker@marker.pl przyśpieszy realizację zamówienia. Na potwierdzenie oraz wpłatę oczekujemy 7 dni, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. 


V. ZWROTY ZAKUPIONYCH PRODUKÓW

 Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Warunki jakie powinien spełnić nabywca / zamawiający / dokonujący zwrotu.

 1. Zwracane produkty nie mogą być używany, nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użycia lub uszkodzeń, pojemniki i butelki z atramentem nie mogą mieć naruszonych plomb /zabezpieczeń nakrętki przed otwarciem /

 2. Oryginane kartridże / kasety z atramentem lub tonerem / są w każdym przypadku dostarczone w oryginalnym opakowaniu :HP, Canon, Brother, Lexmark itp.

 3. W przypadku zwrotu produktów opisanych w p. V.2 / tekst w poprzednim wierszu / należy szczególną uwagę zwrócić na stan opakowania. W żadnym przypadku nie można otwierać opakowania, naruszać plomb fabrycznych, zamazywać tekstów oraz hologramów na opakowaniu.

 4. Zwracane produkty muszą być w oryginalnym opakowaniu.

 5. Zwracony towar należy zaopatrzyć w kopię otrzymanej wraz z nim faktury VAT.

 6. Zwracane produkty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i odesłać w ciągu 14 dni  na adres sprzedawcy: Firma MARKER , 54-060  Wrocław, ul. Górecka 57 A

 7. Po spełnieniu w/w warunków , zwrot kwoty w wysokości wartości odesłanych produktów nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez nabywcę konto /rachunek bankowy /

W przypadku dostaw " za pobraniem " zwrot należności nastapi przekazem pocztowym lub na wskazany rachunek bankowy .  

VI. Gwarancja na zakupione produkty.

1.Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru do momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. W przypadku uszkodzenia opakowania warunkiem uznania reklamacji jest spisanie w obecności przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

2. Reklamacje ilościowe należy zgłaszeć niezwłocznie, najpóżniej w następnym dniu roboczym od odbioru przesyłki.

3. Reklamacje jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu w formie pisemnej lub e-mailem.  Raklamacja powinna zawierać opis wady produktu. Sprzedawca najpóżniej w ciagu 3 dni roboczych przedstawi propozycję sposobu załawienia zgłaszanej reklamacji.

4. Materiały eksploatacyjne do drukarek, gwarancja 12 miesięcy.

Uwaga!

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
Po uzgodnieniu ze sprzedawcą  sposobu załatwienia reklamacji można odesłać produkty wadliwe. Do przesyłki należy dołączyć kopię faktury zakupu.
Reklamacji nie podlegają otwarte pojemniki /butelki / z atramentem.
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas użytkowania, zużytych w znacznym stopniu / powyżej 70 % /
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktów.

 

 

VII. Ochrona danych osobowych.


1. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nabywcy przez przedsiąbiorstwo MARKER, . (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia dokumentacji księgowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.Wykorzystane są wyłącznie w celu wywiązania się z zawartej umowy kupna – sprzedaży

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu:Przedsiębiorstwo MARKER
4. Każdy Nabywca , który wypełnił formularz zamówienia ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji,  modyfikacji lub usunięcia.